Nordberg sokn sine medlemmar i Skjåk kyrkjelege fellesråd 2019-2023


Frå Nordberg sokn er desse valt inn i råd og utval:

Bjørnar Stenersen

Magnhild Teigum

Tormod Sperstad

Varamedlemmer:

Oda Jonsdotter Brennhaug

Roy Olav Lund

Olav Synstnes

Eli Skjelkvåle

I tillegg er kommunal representant :Elias Sperstad
kommunal varamedlem:   Håvard Krogstad Berger 

Tilbake