Kyrkjeblad


Her vil alle kyrkjeblad for Nordberg og Skjåk sokn verte lagt ut etterkvart dei er utgjevne.
Det kjem ut 4 nummer pr år.

 
Viss du ynskjer å gjeva ei gåve til Kyrkjebladet ,kan du gjeva på kontonr.2085.07.45170. Eller på vipps 11 46 48 merk gåva med kyrkjeblad