Dåp


Dåp – vegen inn i kyrkja.

Det skjer et under i kirken 

større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike, 
svøpt i hans kjærlighet. 
(Frå ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

Les meir om dåpen på heimesidene til Den norske kyrkja.

I Skjåk og Nordberg har vi valgt å ha faste dåpssamtalar  i kyrkjene. Vanlegvis er det siste tysdag i måneden kl 14,helst  i den kyrkja som  bornet  skal døypast.
Det er Sokneprest Kåre Gloslie  som har desse samtalane.

 

Viss du bur ein annan stad enn Skjåk,skal dåpsamtale gjennomførast i di eiga kommune
Der  går vi igjennom det som skjer i kyrkja under dåpen, og kva dåpen betyr for bornet  og familien.

Kontakt på tlf.909 56 437 kyrkjekontoret ved spørsmål.

 


 

Tilbake