Organist


Eirik Matias Bøe som har vikariert i permisjonstida til Arturas Budyvits t.o.m.31.07.2020 er nå tilsett som organist i 40 % i Skjåk kyrkjelege fellesråd

Skjåk kyrkjelege fellesråd er svært glade for at Eirik Matias Bøe er ein del av den faste staben hjå oss

Ønskjer han velkomen og håpa at han vil trivast!

 

Tilbake