Trusopplæringsplan 2021


Skjåk kyrkjelege fellesråd                                                                                                                    

 

 

Uttkast for trusopplæringplan for Skjåk 2021

Dåps samtale og dåp                                  0 år                                       heile året

Julebok                                                   2-3 år                                          28.11.21

Fastelavn bok og boller                           4 år                                           14.02.21

Pynting av påsketre i kyrkja

 samarbeid med barnehagen                    5 år                                            veke 12

Teikneverkstad og bok til                        6 åringane 

Teikneverkstad og teikneseriebibel       10 år                    hausttakk           3.10.21

Helgemessevandring på kyrkjegarden 11-12-13 år

Tårnagent   samarbeid med Lom            8 år                                              2.05.21

Ljos vaken                                             12 år                                            27.11.21

Aktivitetsdag for konfirmantane felles    Lom                                           20.03.21

 

Tiltaka vert gjennomført ,viss det er nok påmeldte og innan restriksjonane for  smittevern

Tilbake