Musikkønskjer


 Musikkønskje i kyrkjene våre

Har du salmar eller musikkønskje som du vil høyre på ei  messe i kyrkjene våre

så ta kontakt med organist Eirik Matias Bøe tlf.993 67 323 epost eirboe@gmail.com

eller kyrkjekontoret 

Tilbake