Markering for konfirmantjubilantane 2021


 Konfirmantjubileum 2021 5.12.kl.11.00  Skjåk kyrkje 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

           

 

 Konfirmantjubilant 2021!

 Grunna smittevernsituasjonen tidlegare i år,

 vart det ikkje gjennomført noko vanleg konfirmantjubileum.                                      

Skjåk kyrkjelege fellesråd  vil med dette invitere                         

50-60-70- års  og eldre jubilantar  til messe i

Skjåk kyrkje sundag 5. desember kl. 11.00

 med påfylgjande kyrkjekaffe

i Skjåk kyrkjestugu etter messa.

Påmelding til Skjåk kyrkjekontor  innann 2.12.21   

                        tlf.909 56 437                                     

 

     Konfirmantane i Skjåk kyrkje 1961

Tilbake