Jula 2021


Jula 2021

                   J

ulehøgtida 2021 vert annleis enn vi hadde planlagt

19.12.kl.19.30 var det planlagt å syngje og spele jula inn i lag med Skjåk Songlag og Lom&Skjåk Brass i Skjåk kyrkje Dette er avlyst,men vert lagt ut  i opptak ,på same tid på facebook sida Kyrkja Skjåk

Julekvelden kl,11.30 Skjåkheimen

Julekvelden kl.16.00 Nordberg kyrkje Ope for 50 ,påmelding til kyrkjekontoret  909 56 437 /

971 61 560  kyrkjekontoret@skjaak.kommune.no 

(Overført på facebook)

!.juledag     kl.11.00 Skjåk kyrkje Inga påmelding (Overført på facebook)

2.juledag kl.11.00  Digital sending 

Nyårseftan kl.11.30 Skjåkheimen 

Nyårskvelden kl.23.00 Fellesmesse med Lom i Lomskyrkja Påmelding til

kyrkjekontoret i Lom 481 65 527/kyrkjekontoret@lom.kommune.no

Tilbake