Kyrkjetenar i Nordberg kyrkje/kyrkjegard


Kyrkjetenar i Nordberg kyrkje /kyrkjegard

Har du interesse for at ting er på stell ,både ute og inne ?

Gode samarbeidsevner ,strukturert og kan arbeide sjølvstendig

Da er det mogleg at det er du ,som  er den nye medarbeidaren i Skjåk kyrkjelege fellesråd

Arbeidet som kyrkjetenar i 40 % stilling i  Nordberg kyrkje /kyrkjegard er ledig frå 01.04.22

Politiattest  må leggast fram ved tilsetting og  du må vere medlem i Den norske kyrkje

Søknadsfrist innan 1.mars

 

For meir informasjon ta kontakt med kyrkjeverje

arnborg.teigum@skjaak.kommune.no  tlf.97161560

Tilbake