Kyrkjeklokker for Ukraina


                  

 

Kyrkjeklokkane frå Nordberg kyrkje og Skjåk kyrkje vil ringe i

7 minutt sundag 13.mars kl.13.00 for Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert ei heil verd. Det røyve ved oss alle, også som sokn og som nasjonalt kyrkjeleg fellesskap i Norge. Det er mange kommune som førebur seg på å ta imot flyktningear frå krigsområda, her i Norge. Mange kyrkjeleg friviljuge og tesette tek del på demonstrasjonar og markering for fred.

Mange kyrkjer har gjeve rom for samlingar og for ro, for bøn og ljostenning , for fred og rettferdighet for Ukrainas folk. Oss be for alle som nå er råka av denne krigen, og for alle som er prega av angst og uro. Oss tenke også spesielt på ukrainere og russere i vårt land og i våre staber.

Ei markering med kyrkjeklokkane er eit sterkt uttrykk for solidaritet med dei som lid i Ukraina og dei som flykta fra krigens redsler, og ei påminning og invitasjon til å be om fred og rettferdig for Ukraina og for Europa.

 

Tilbake