Kyrkjetenarar


Kyrkjetenarane i Skjåk og Nordberg

 

Administrasjonsutvalet i Skjåk kyrkjelege fellesråd har i møte 15.03.2022 gjort fylgjande vedtak:

Lars Brennhaug har søkt overflytting til Skjåk kyrkje/kyrkjegard ,etter

Kjell Morten Kveen,som har sagt opp stillinga frå 31.03.22

På utlyst stilling som kyrkjetenar  i Nordberg kyrkje/kyrkjegard hadde det meldt seg 2 søkarar

1.Amund Hånsnar Skjåk 

2. Zainab Vincent  Oslo 

Zainab Vicent var vurdert for stillinga .Etter dialog kom det fram at ho hadde misstyda kva for stilling dette var. Hadde oppfatta det som ei kontorstilling .

Amund Hånsnar Skjåk har takka ja til stillinga og startar 01.04.2022

Tilbake