Skrifthauggern


Skrifthuggern AS

 

I månadskiftet august /september vert det høve til å få inn nye namn på eksisterande gravminner på kyrkjegardane i Skjåk og Nordberg.Ved spørsmål om dette,ta kontakt med kyrkjekontoret tlf.948 62 267

  Skrifthuggeren Jørn Westby kjem til kyrkjegardane i Nordberg og Skjåk

Startar i Nordberg fyrst og kjem til Skjåk kyrkjegard etterpå

Er det nokon som ønskjer kontakt for oppussing eller inngravering av nye namn på gravminne ,så ta kontakt med han direkte på tlf.nr.413 21 075

 

Tilbake