Kyrkjevalet 2023


Kandidatar til kyrkjevalet 2023 og supplerande nominasjon 

 

Kven ønskjer du skal styre kyrkjene i Skjåk?

11. september vil kyrkjevalet for periode 2023- 2027 gå føre seg samstundes med kommunevalet Da kan du vere med å bestemme.

Skjåk kyrkjelege fellesråd har ansvaret for økonomiske og administrative oppgåver, vedlikehald og drift av kyrkjebygg og kyrkjegardane i Skjåk og Nordberg. Dei er og arbeidsgjevar for dei tilsette i kyrkja Nominasjonsnemnda har levert si liste til valstyret, som er Skjåk kyrkjelege fellesråd.

Kandidatliste, Kyrkjevalet 2023 Skjåk sokn

1. Aud Jotun 1962

2. Terje Kveen 1968

3. Laila Bårdseng 1976

4. Ronny Ramstad Eiesar 1990

5. Runa Aurmo 1959

6. Eilev Aurstad 1991

7. Ragnhild Taraldsrud 1975

8. Frida Hjeltar 1975

9. Kari Gjelbakken 1972

Kandidatliste, Kyrkjevalet 2023 Nordberg sokn

1. Magnhild Teigum 1972

2. Nils Arne Flaten 1968

3. Monica Tuva 1976

4. Sigurd Mølmen 1984

5. Siv Jorunn Welve 1988

6. Jarnfrid Rustad 1973

7. Margot Elin Teigen 1953

8. Lene Dokken 1996

9. Anne Randi Sæterdal Klepp1964

10. Ann Eli Synstnes 1960

Fram til 15. mai 2023 er det høve til å kome med supplerande nominasjon, om nokon ynskjer det. Kontakt kyrkjekontoret på: kyrkjekontoret@skjaak.kommune.no eller tlf 948 62 267. Kanskje du kan tenkje deg å stille sjølv eller har forslag om nokon som ønskjer å vere med. Meir info om Kyrkjevalet 2023 kan du og fnne på www.kirken.no/kirkevalget Det kjem og meir informasjon i kyrkjebladet i jun

Tilbake