Freds og veterandagen 2023


      8.mai 2023

  Stor takk til dykk som var med å gjorde markering av

 Freds og veterandagen 2023 til ein verdig og fin seremoni .

 

Frå v.Arild dePresno,Jon Volden,tidelegare hoffsjef og oberst i luftforsvaret Lars Petter Forberg ,Bjørn Ola Vaagaasarøygard,Øystein Tofte ,Øyvind Finnekåsa Aaboen

 

 

Tilbake