Forskrift om gravplassvedtekter


Høyring - nye gravplassvedtekter i Skjåk 

 

 

 

31.08.2023

Forslag til endring av Gravplassvedtekter for kyrkjegardane i Skjåk og Nordberg  er nå lagt ut til høyring i 4 veker.Skjåk kyrkjelege fellesråd har utarbeidd forslag til nye vedtekter  jf. forvaltningsloven § 37.

Skjåk kyrkjelege fellesråd går inn for å oppheve dei gamle vedtektene når dei nye trer i kraft.  Seinare  år er det  gjort endringer i Gravplassloven og Gravplassforskriften som fører til nokre  endringar i dei lokale vedtektene. Forslaget til reviderte vedtekter byggjer på ein mal fra den nasjonale gravplassrådgiveren.

Forskrift om gravplassvedtekter Skjåk kommune til høyring

Forslaget til nye vedtekter ligg ute på kyrkjekontoret .

Høyringsfrist vert sett til 01.10.2023  Svar på høyringa  kan sendes til:

arnborg.teigum@skjaak.kommune.no eller

kyrkjekontoret@skjaak.kommune.no

Tilbake