Forskrift om gravplassvedtekter


Forskrift om gravplassvedtekter Skjåk kommune 

 

 

 

Forskrift om gravplassvedtekter for Skjåk kommune er handsama og vedtekne i sak 29/23 05.10.23

og hjå Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark 12.10.23

Forslaget har vore ute på høyring i 4 veker med frist 01.10.23  og vil bli iverksett frå 01.01.2024

Forskrift for Gravplassvedtekter Skjåk kommune

 

Tilbake