Skjåk kyrkjelege fellesråd 2023-2027


     

Konstituering av Skjåk kyrkjelege fellesråd vart gjort 13.02.2024

 

 

Leiar:Siv Jorunn Welve  og nestleiar Terje Kveen 

Resultatet av Kyrkjevalet 2023 er klart og desse skal vere med å styre kyrkja i Skjåk dei neste 4 år.

I tillegg er Soknepresten fast medlem og ein kommunal representant.Kyrkjeverje er sakshandsamar 

Vi ønskjer det nye fellesråd lykke til med arbeidet

 

 

Faste medlemmar:

SKJÅK SOKN 

1. Runa Aurmo

2 . Terje Kveen

3. Frida Risheim Hjeltar

Varamedlemmar:

1. Laila Bårdseng

2. Eilev Aurstad

3. Aud Jotun

4. Ronny Eiesar

NORDBERG SOKN:

Faste medlemmar

1.Magnhild Teigum

2.Nils Arne Flaten

3.Siv Jorunn Welve

Varamedlemmar:

1.Sigurd Mølmen

2.Margot Elin Teigen

3.Monica Tuva

4.Jarnfrid Rustad

Tilbake