Blomefonda i Nordberg og Skjåk


Blomefonda i Nordberg og Skjåk

 

 

 

Ved  alle gravferder i Skjåk og Nordberg er det høve til å gje ei minnegåve til Blomefonda 

Vi på kyrkjekontoret skriv ut listene og vert gjeve til pårørande etter at gravferdsseremoni er over

 

Kontonr.Nordberg Blomefond    2085.64.37400 eller vippsnr.   141543                                                       

Kontonr.Skjåk Blomefond         2085.64.32409 eller vippsnr.   141547

Nyttar du vipps ,så er det fint at gåva vert merka med navn 

Viss du ønskjer å betale kontant og ikkje treffer nokon som tek i mot,er det mogleg å legge kontanter i konvolutt og legge i postkassa utanfor inngangsdøra på Skjåk Energi,der vi har kyrkjekontoret 

Du må ta kontakt på eit av desse telefonnr.eller e-post

 Tlf.nr. eller SMS. 90 95 64 37  –  94 86 22 67 - 90 67 75 63

e-post til arnborg.teigum@skjaak.kommune.no

Blomefonda er ope fram til at seremoni startar i kyrkja.

 

 

Tilbake